Skip to main content

Próbuję dodawać jednostki do mojego konta, lecz aplikacja Daikin Residential Controller nie może żadnej znaleźć. Co teraz?

Upewnij się, czy Twoje urządzenie mobilne jest połączone z tą samą siecią, z jaką połączona jest Twoja jednostka. Ogranicz również sprzęt sieciowy pomiędzy urządzeniem mobilnym i jednostką, ponieważ może to przerywać wykrywanie.

Aplikacja wykorzystuje mDNS (Bonjour/ZeroConf) do wykrywania jednostki. W rzadkich przypadkach urządzenia mobilne z systemem Android nie potrafią pomyślnie znajdować jednostek. Upewnij się, czy urządzenia mobilne z systemem Android mają zainstalowane najnowsze aktualizacje systemu operacyjnego, następnie uruchom je ponownie i sprawdź ponownie.

Jeśli to postępowanie nie rozwiązuje problemu, możesz wykonać próbę dodawania jednostek, ręcznie wprowadzając w aplikacji adres IP bramy sieciowej. Taką próbę wykonaj tylko wtedy, gdy nie powiodło się automatyczne wykrywanie.

Wykonaj w aplikacji poniższe czynności:

1) Przejdź do pozycji ”Dodaj urządzenie”.

2) Wybierz menu nadmiarowe w prawym górnym narożniku.

3) Wprowadź adres IP bramy sieciowej (np. wyszukany na liście DHCP Twojego routera).

4) Potwierdź.

Jeśli został wprowadzony poprawny adres IP, wtedy aplikacja będzie w stanie znaleźć Twoje jednostki.

Jeżeli wprowadzenie adresu nie poskutkowało, zostanie wyświetlony poniższy ekran.

Jeśli wszystko inne zawodzi, upewnij się, czy Twój router oraz urządzenie mobilne obsługują protokół WebSocket.

Możesz to sprawdzić przechodząc do:

Jeżeli wynik testu jest niepomyślny, sprawdź u producenta swego urządzenia mobilnego/rutera, w jaki sposób można obsłużyć protokół WebSocket.

Gdy protokół WebSocket jest obsługiwany, spróbuj ponownie uruchomi bramę sieciową jednostki, router i urządzenie mobilne, i ponów próbę

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?