Próbuję dodawać jednostki do mojego konta, lecz aplikacja Daikin Residential Controller nie może żadnej znaleźć. Co teraz?

Upewnij się, czy Twoje urządzenie mobilne jest połączone z tą samą siecią, z jaką połączona jest Twoja jednostka. Ogranicz również sprzęt sieciowy pomiędzy urządzeniem mobilnym i jednostką, ponieważ może to przerywać wykrywanie.

7_1.jpg

Aplikacja wykorzystuje mDNS (Bonjour/ZeroConf) do wykrywania jednostki. W rzadkich przypadkach urządzenia mobilne z systemem Android nie potrafią pomyślnie znajdować jednostek. Upewnij się, czy urządzenia mobilne z systemem Android mają zainstalowane najnowsze aktualizacje systemu operacyjnego, następnie uruchom je ponownie i sprawdź ponownie.

7_2.jpg
7_3.jpg

Jeśli to postępowanie nie rozwiązuje problemu, możesz wykonać próbę dodawania jednostek, ręcznie wprowadzając w aplikacji adres IP bramy sieciowej. Taką próbę wykonaj tylko wtedy, gdy nie powiodło się automatyczne wykrywanie.

Wykonaj w aplikacji poniższe czynności:

1) Przejdź do pozycji ”Dodaj urządzenie”.

2) Wybierz menu nadmiarowe w prawym górnym narożniku.

3) Wprowadź adres IP bramy sieciowej (np. wyszukany na liście DHCP Twojego routera).

4) Potwierdź.

Jeśli został wprowadzony poprawny adres IP, wtedy aplikacja będzie w stanie znaleźć Twoje jednostki.

7_4.png
7_6.png

Jeżeli wprowadzenie adresu nie poskutkowało, zostanie wyświetlony poniższy ekran.

7_8.jpg

Jeśli wszystko inne zawodzi, upewnij się, czy Twój router oraz urządzenie mobilne obsługują protokół WebSocket.

Możesz to sprawdzić przechodząc do:

Jeżeli wynik testu jest niepomyślny, sprawdź u producenta swego urządzenia mobilnego/rutera, w jaki sposób można obsłużyć protokół WebSocket.

Gdy protokół WebSocket jest obsługiwany, spróbuj ponownie uruchomi bramę sieciową jednostki, router i urządzenie mobilne, i ponów próbę