Skip to main content

Odebrałem/-am komunikat błędu, kod błędu „10000”. Co to oznacza?

Daikin Online Controller można zainstalować w systemach z kilkoma jednostkami wewnętrznymi. W przypadku systemów z kilkoma jednostkami wewnętrznymi, jednostki wewnętrzne nie mogą pracować w niezgodnych trybach pracy (np. trybie chłodzenia i ogrzewania). Przy zmianie trybów pracy, priorytet jest udzielany jednostce priorytetowej (dodatkowe informacje, patrz instrukcja obsługi jednostki wewnętrznej). Jednostki nie objęte priorytetem przejdą w tryb gotowości, jeżeli ich tryb pracy nie jest zgodny z wybranym trybem pracy priorytetowej jednostki wewnętrznej.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?