Widzę U8-01 na moim sterowniku podczas aktualizacji oprogramowania.

Podczas aktualizacji oprogramowania adapter zatrzymuje komunikację ze sterownikiem. Po pełnym uaktualnieniu adapter ponownie uruchomi komunikację i błąd zniknie.