Skip to main content

Próbuję przeprowadzić aktualizację oprogramowania układowego mojej bramy sieciowej, lecz nie udaje się to. Co teraz?

Brama sieciowa nie umożliwia równoczesnych aktualizacji oprogramowania układowego, więc musisz upewnić się, że tylko Ty próbujesz zaktualizować oprogramowanie układowe.

Gdyby aktualizacja została przerwana podczas jej przeprowadzania (np, przez wymuszone zamknięcie aplikacji), musisz odczekać przynajmniej 20 minut przed kolejną próbą.

Kiedy aktualizacje ciągle nie udają się, spróbuj ponownie uruchomić bramę sieciową. Jeżeli problem nie ustępuje, skontaktuj się z instalatorem lub z działem serwisu Daikin.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?