Skip to main content

Zaktualizowałem ręcznie datę i godzinę mojej jednostki kotła gazowego za pośrednictwem aplikacji Daikin Residential Controller, lecz nie znajduje to odzwierciedlenia na moim termostacie pokojowym Daikin.

Może minąć aż do 3 minut, zanim data i godzina termostatu pokojowego zostanie zsynchronizowana z datą i godziną ustawioną w aplikacji.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?