Skip to main content

Czy można połączyć wiele kont użytkownika z tą samą jednostką?

Nie, obecnie aplikacja umożliwia jedynie przyłączenie wielu jednostek do jednego konta użytkownika. Jednak zawsze możliwe jest usunięcie jednostek ze swojego konta użytkownika i przyłączenie ich do innego konta użytkownika. Można także zalogować się z różnych urządzeń mobilnych do jednego konta.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?