Skip to main content

Moja aplikacja nie wykrywa adaptera (lokalnego).

Upewnij się, że Twój telefon jest podłączony do tej samej sieci co adapter LAN Daikin Altherma. Dodatkowo należy ograniczyć ilość sprzętu sieciowego między przejściówką LAN Daikin, ponieważ może to zakłócić wykrywanie.

Adapter sieciowy Daikin Altherma LAN używa Bonjour/ZeroConf do wykrycia urządzenia. W rzadkich przypadkach smartfon z systemem Android nie może znaleźć adaptera LAN Daikin Altherma. Upewnij się, że smartfon ma zainstalowaną najnowszą aktualizację systemu operacyjnego i uruchom ponownie telefon i sprawdź ponownie.

Jeśli powyższe rozwiązanie nie rozwiąże problemu, adres IP adaptera LAN Daikin Altherma może zostać zaprogramowany w aplikacji Daikin Online Control Heating, dzięki czemu możliwe jest sterowanie urządzeniem. To rozwiązanie powinno być używane tylko wtedy, gdy odkrycie przez Bonjour nie działa. Wykonaj następujące kroki:

  1. Otwórz menu i wybierz "general settings",
  2. Wybierz "fixed list" w obszarze Discovery,
  3. Wprowadź adres IP adaptera sieci lokalnej Daikin Altherma (można go znaleźć na liście DHCP routera),
  4. Zaznacz to pole wyboru i wybierz "v" w prawym górnym rogu.

Aplikacja wyszuka ręcznie adapter ze skonfigurowanym adresem IP i możliwe będzie sterowanie za pomocą aplikacji.

Jeśli nawet przy programowaniu stałego wykrywania w aplikacji Daikin Online Control Heating nie można znaleźć adaptora Daikin, należy upewnić się, że router i smartfon obsługują gniazda internetowe.

Możesz to sprawdzić, przechodząc do:

Jeśli test się nie powiedzie, sprawdź u producenta smartphone’a/routera, w jaki sposób można obsługiwać websockets.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?