Skip to main content

Moja pompa ciepła Daikin Altherma obsługuje zestaw opcji adaptera sieci LAN Daikin, ale aplikacja stale informuje o inicjalizacji adaptera sieci lokalnej Daikin.

Podczas aktualizacji oprogramowania adaptera LAN z wersji 17003901 do 17003902 wymagane jest obowiązkowe resetowanie zasilania systemu Daikin Altherma. Informacja ta jest wyświetlana poprzez wyskakujące okienko w aplikacji Daikin Online Control Heating. Jeśli zapomnisz wykonać obowiązkowy reset zasilania w systemie Daikin Altherma, aplikacja będzie nadal informować o inicjalizacji adaptera sieci Daikin.

Wspomniany proces może trwać do 15 minut, zanim zostanie zainicjowany adapter sieciowy Daikin. Jeśli jednak po 15 minutach adapter sieciowy Daikin nadal sygnalizuje inicjalizację w aplikacji Daikin Online Control Heating, spróbuj wykonać następujące czynności:

  • Zrestartuj system Daikin Altherma, wyłączając i włączając zasilanie,
  • Sprawdź u swojego instalatora, czy twój interfejs użytkownika Daikin Altherma jest skonfigurowany do pracy w "kontroli RT". W tej chwili "Sterowanie LWT" lub "sterowanie ext RT" nie są obsługiwane przez adapter LAN Daikin.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?