Skip to main content

Moja jednostka Daikin nie wyświetla temperatury zewnętrznej poniżej -9 lub 0°C oraz powyżej 39°C

Niektóre jednostki wewnętrzne ograniczają zakres pomiaru temperatury zewnętrznej jednostki zewnętrznej.

  • Jednostki wewnętrzne FTXTM*M: zakres pomiaru temperatury zewnętrznej -9°C~39°C.
  • Jednostki wewnętrzne FVXS*F: zakres pomiaru temperatury zewnętrznej 0°C~39°C.

W wyniku tego rzeczywista temperatura zewnętrzna może być wyższa/niższa od wartości wyświetlanej przez aplikację.

Kiedy rzeczywista temperatura zewnętrzna jest niższa niż dolna wartość graniczna zakresu pomiaru temperatury zewnętrznej, wtedy aplikacja wyświetla obok wartości temperatury zewnętrznej strzałkę skierowaną w dół.

Kiedy rzeczywista temperatura zewnętrzna jest wyższa niż górna wartość graniczna zakresu pomiaru temperatury zewnętrznej, wtedy aplikacja wyświetla obok wartości temperatury zewnętrznej strzałkę skierowaną w górę.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?