Skip to main content

Na etykiecie mojego urządzenia znajduje się śmietnik, co to oznacza?

Twój produkt jest oznaczony tym symbolem. Ten symbol oznacza, że nie należy łączyć produktów elektrycznych i elektronicznych z nieposortowanymi odpadami gospodarstwa domowego.

Nie należy podejmować próby samodzielnego demontażu systemu: demontaż produktu i innych części powinien wykonywać wykwalifikowany instalator zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi.

Produkt i odpady należy oddawać do wyspecjalizowanego punktu przeróbki/złomowania w celu utylizacji, recyklingu lub odzysku.

Poprzez prawidłową likwidację, użytkownik pomaga w ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie człowieka. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z instalatorem lub urzędem lokalnym.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?