Skip to main content

Moje urządzenie już nie działa ponieważ występuje konflikt trybów pracy.

Dlaczego tak się dzieje i jak mogę temu zaradzić?

W przypadku systemów z kilkoma jednostkami wewnętrznymi, jednostki wewnętrzne nie mogą pracować w niezgodnych trybach pracy (np. trybie chłodzenia i ogrzewania). Przy zmianie trybów pracy, priorytet jest udzielany jednostce priorytetowej (dodatkowe informacje, patrz instrukcja obsługi jednostki wewnętrznej, aby uzyskać więcej informacji). Jednostki nie objęte priorytetem zostaną przestawione w tryb gotowości, jeżeli ich tryb pracy nie jest zgodny z wybranym trybem pracy priorytetowej jednostki wewnętrznej.

Aby rozwiązać konflikt trybów, tryby pracy jednostki priorytetowej i niepriorytetowej powinny być takie same lub zgodne albo jednostkę (jednostki) należy WYŁĄCZYĆ.

W aplikacji aktywne będzie następujące powiadomienie informujące o trwającym konflikcie trybów pracy:

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?