Skip to main content

Czy oczyszczacze Daikin posiadające Flash Streamer produkują ozon?

Oczyszczacze powietrza nie wytwarzają bezpośrednio ozonu, w przeciwieństwie do generatorów ozonu sprzedawanych do celów oczyszczania. Nasze oczyszczacze wytwarzają jony ujemne i naładowane cząstki. Niektóre z tych pierwiastków mogą tworzyć ślady ozonu (O3) poprzez tworzenie się z innymi pierwiastkami obecnymi w powietrzu. Nasze jednostki zostały przetestowane przez niezależne laboratoria i wykazały poziomy ozonu znacznie poniżej najbardziej rygorystycznych wymagań, takich jak CARB (poniżej 50 ppb) *

* nie oznacza to, że nasze oczyszczacze powietrza zostały oficjalnie przetestowane i zatwierdzone przez CARB

 

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?