Dlaczego "Zasilanie" mojej jednostki ciepłej wody użytkowej kotła zostaje wyłączone, kiedy wyłączę funkcję podgrzewania ciepłej wody użytkowej?

Wyłączenie zasilania jednostki ciepłej wody użytkowej kotła powoduje wyłączenie funkcji podgrzewania ciepłej wody użytkowej. W przypadku sterowania układem ciepłej wody użytkowej w danym zastosowaniu, funkcje "Zasilanie" oraz "Tryb pracy" są sprzężone. Gdy zasilanie funkcji ciepłej wody użytkowej jest wyłączone, funkcje tę można uaktywnić ponownie za pomocą przycisku zasilania.