Skip to main content

Warunki gwarancyjne na oczyszczacze

Gwarancji na urządzenie udziela sprzedawca, ustalając jednocześnie jej warunki.

Jeżeli nabywcą jest klient indywidualny, przysługuje mu także (niezależnie) prawo do ewentualnej reklamacji na podstawie rękojmi w ciągu 2 lat od daty zakupu. Podstawa prawna: Kodeks Cywilny oraz Ustawa o Prawach Konsumenta z 30 maja 2014r.

Daikin nie jest w tym przypadku stroną umowy.

Użytkownik powinien zgłosić reklamację w miejscu zakupu urządzenia. 

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?