Warunki gwarancyjne na oczyszczacze

Gwarancji na urządzenie udziela sprzedawca, ustalając jednocześnie jej warunki.

Jeżeli nabywcą jest klient indywidualny, przysługuje mu także (niezależnie) prawo do ewentualnej reklamacji na podstawie rękojmi w ciągu 2 lat od daty zakupu. Podstawa prawna: Kodeks Cywilny oraz Ustawa o Prawach Konsumenta z 30 maja 2014r.

Daikin nie jest w tym przypadku stroną umowy.

Użytkownik powinien zgłosić reklamację w miejscu zakupu urządzenia.