Klimatyzator nie rozpoczyna pracy zaraz po włączeniu.

Aby zredukować nadmierne obciążenie przy ponownym rozruchu, klimatyzator nie działa przez trzy minuty, kiedy przycisk ON (Włącz) został wciśnięty zaraz po wyłączeniu lub kiedy nastąpiła zmiana trybu pracy (ustawienie) z użyciem zdalnego sterownika.