Klimatyzator wytwarza dźwięk płynącej wody.

Dźwięk płynącej wody wytwarza czynnik chłodniczy płynący wewnątrz klimatyzatora.
Ten dźwięk występuje częściej, kiedy operacja odszraniania zostanie uruchomiona w trybie ogrzewania.