Klimatyzator wytwarza dźwięk uwalniania powietrza.

Przyczyną wytwarzania dźwięku uwalniania powietrza jest zmiana kierunku przepływu czynnika chłodniczego. Dźwięk ten jest wytwarzany, kiedy klimatyzator zatrzymuje się lub zostanie uruchomiona operacja odszraniania w trybie ogrzewania.