Skip to main content

Klimatyzator wytwarza dźwięk uwalniania powietrza.

Przyczyną wytwarzania dźwięku uwalniania powietrza jest zmiana kierunku przepływu czynnika chłodniczego. Dźwięk ten jest wytwarzany, kiedy klimatyzator zatrzymuje się lub zostanie uruchomiona operacja odszraniania w trybie ogrzewania.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?