Klimatyzator przestaje pracować (migocze lampka kontrolna).

Sprawdzić wizualnie czystość filtrów powietrza.
Upewnić się także, że wloty i wyloty powietrza jednostki wewnętrznej i zewnętrznej nie są zablokowane.