Klapy wylotu powietrza działają czasami podczas chłodzenia.

Klapy wylotu powietrza poruszają się, kiedy zostanie uaktywniona funkcja zapobiegania oszranianiu lub zapobiegania zabrudzeniom sufitu.