Aplikacja Daikin Online Control Heating wykrywa tylko mój zbiornik ciepłej wody użytkowej i nie mogę wykonać żadnej kontroli ogrzewania pomieszczenia.

Sprawdź u swojego instalatora, czy twój interfejs użytkownika Daikin Altherma jest skonfigurowany do pracy w "kontroli RT". "Sterowanie LWT" lub "Sterowanie Ext RT" nie są obsługiwane przez adapter LAN Daikin.