Skip to main content

Nie udało się połączyć korzystając z aplikacji ONECTA

Podczas procedury onboardingu użytkownik powinien upewnić się, że znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jednostki Altherma firmy Daikin. Aplikacja ONECTA zawiera instrukcję krok po kroku, jak aktywować punkt dostępu dla bramy bezprzewodowej jednostki Daikin Altherma.


Tymczasowe rozwiązanie dla użytkowników iOS 15:

W aplikacjach ONECTA 2.7.0, 3.0.2 i 3.1.0 występują problemy z połączeniem z bezprzewodowym punktem dostępu firmy Daikin. Aby pomyślnie połączyć się, proszę wykonać kolejne kroki:

 • Zaktualizować aplikację do wersji 3.1.0 lub nowszej
 • Wyłączyć dane komórkowe (3G/4G/..) w telefonie iPhone
Wyłączyć dane komórkowe
 • rozpocząć przekazywanie do eksploatacji jednostki Daikin poprzez aplikację ONECTA.

Informacje ogólne:

Należy pamiętać, że punkt dostępowy jest aktywny tylko przez 3 minuty, gdy nie trwa proces przekazywania do eksploatacji. Po połączeniu telefonu z punktem dostępowym pozostaje on aktywny tak długo, jak długo telefon jest połączony. Po odłączeniu punkt dostępu ponownie pozostaje dostępny przez 3 minuty, po czym zostaje wyłączony i należy go ponownie włączyć za pośrednictwem interfejsu MMI. (W przypadku oprogramowania układowego 1.0.8 punkt dostępu jest aktywny tylko przez 1 minutę)


Należy pamiętać, że tylko 1 telefon może być podłączony do punktu dostępowego przez cały czas. Drugie połączenie zostanie odrzucone przez bramę. Aplikacja ONECTA będzie automatycznie próbować rozłączyć się, gdy onboarding powiedzie się lub gdy Aplikacja zostanie zamknięta. W systemie Android 9 lub starszym automatyczne rozłączanie nie zawsze działa poprawnie w zależności od realizowanego scenariusza, więc trzeba upewnić się rozłączeniu, sprawdzając ustawienia Wi-Fi.


Należy pamiętać, że jeśli system operacyjny wskazuje połączenie użytkownika z siecią bez "internetu", to należy pozostać w połączeniu z "daikin-ap". Jeśli pojawi się jakiekolwiek okienko podręczne, aby przełączyć sieć z powrotem na poprzednią sieć bez internetu, wybrać opcję pozostania w połączeniu z "daikin-ap". Brak takiego działania będzie skutkować niepowodzeniem.


W rzadkich przypadkach może się zdarzyć, że aplikacja ONECTA nie może połączyć się automatycznie z bramą bezprzewodową Daikin Altherma. Gdy tak się stanie, aplikacja ONECTA poinformuje o tym i poprosi o ręczne połączenie z bramą bezprzewodową.

Marki, które zostały najbardziej dotknięte, to:

 • Telefony komórkowe OnePlus z systemem Android 10 i nowszym
 • Telefony komórkowe OnePlus z systemem Android 10 i nowszym

 1. Nacisnąć przycisk "kopiuj hasło WiFi do schowka" (do ujawnienia przycisku kopiowania może być konieczne przewinięcie strony) lub użyć: D5ApAG5R2J2tnFRA5My7Y28rP95mv65
 2. Przejść do ustawień WiFi w swoim systemie operacyjnym
 3. Wyszukać daikin-ap i wybrać tę sieć bezprzewodową
 4. Gdy pojawi się monit o hasło do sieci WiFi, należy wkleić skopiowane hasło
 5. Powrócić do aplikacji
 6. Przebieg procesu onboardingu powinien być kontynuowany
Nie można połączyć się z bramą
 • Jeśli chcesz ponownie spróbować automatycznego wyszukiwania punktu dostępowego "daikin-ap", zamknij proces wprowadzania na rynek i spróbuj ponownie.

  Podczas walidacji produktu wykryliśmy, że w bardzo rzadkich przypadkach niektóre systemy operacyjne smartfonów mają problemy z połączeniem się z punktem dostępu "daikin-ap". W takim przypadku należy upewnić się, że w telefonie jest uruchomiona najnowsza dostępna aktualizacja systemu operacyjnego, spróbować ponownie uruchomić telefon lub użyć innego telefonu, aby zakończyć proces onboardingu bramy bezprzewodowej Daikin Altherma.
 • Markami najbardziej dotkniętymi, były:
 • Niektóre modele iPhone'ów z systemem iOS 14.x
 • Telefony Xiaomi nie działające na najnowszych aktualizacjach systemu operacyjnego.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?