Jednostka zewnętrzna wyprowadza wodę lub parę.

Operacja odszraniania uaktywniona w trybie ogrzewania usuwa szron, który zamienia się w wodę lub parę. Niewielka ilość wody jest również odprowadzana podczas operacji ogrzewania.