Skip to main content

Zaprogramowane działanie zegara nie jest wykonywane w zaprogramowanym czasie.

Działania zegara są wykonywane zgodnie z zegarem karty WLAN. Można sprawdzić bieżącą datę i godzinę na karcie WLAN w aplikacji w ustawieniach karty1.

Upewnij się, że strefa czasowa jest prawidłowo ustawiona dla każdej karty WLAN.

1 Uzyskanie dostępu do informacji “Time” (Godzina):

  1. Wybierz urządzenie w aplikacji w smartfonie.
  2. Przejdź do ustawień karty (ikona „Gear” (Sprzęt) w górnym prawym narożniku).
  3. Wybierz pozycję “Time” (Czas).
FAQ sterownik online zaprogramowane działanie zegara programowanego nie jest wykonywane w zaprogramowanym czasie

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?