Skip to main content

Cykl chłodniczy: czym jest?

Klimatyzator pracuje podobnie jak chłodziarka. Czynnik chłodniczy przepływa przez system i zmienia swój stan skupienia lub parametry. "Cykl chłodniczy" tworzą cztery procesy.

Procesy:

1 Sprężarka przepompowująca czynnik chłodniczy przez system jest sercem klimatyzatora. Przed sprężarką jest czynnik chłodniczy w stanie gazowym o niskim ciśnieniu. Ze względu na działanie sprężarki gaz zyskuje wysokie ciśnienie, ogrzewa się i płynie w kierunku skraplacza.

2 Gaz o wysokim ciśnieniu i wysokiej temperaturze przekazuje w skraplaczu swoje ciepło do powietrza zewnętrznego i staje się przechłodzoną cieczą o wysokim ciśnieniu.

3 Ciecz o wysokim ciśnieniu przechodzi przez zawór rozprężny, który obniża ciśnienie i dzięki temu temperatura spada poniżej temperatury chłodzonej przestrzeni. Skutkiem tego procesu jest zimny, płynny czynnik chłodniczy o niskim ciśnieniu.

4 Czynnik chłodniczy o niskim ciśnieniu płynie do parownika, gdzie pochłania ciepło z powietrza wewnętrznego i w wyniku odparowania staje się gazem o niskim ciśnieniu. Gaz przepływa z powrotem do sprężarki, gdzie cykl rozpoczyna się od nowa.

W przypadku pompy ciepła ten cykl może być odwrócony.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?