Skip to main content

Nie można ustawić termostatu zdalnego sterownika.

Kiedy kilka jednostek jest sterowanych przez jeden zdalny sterownik (sterowanie grupowe), nie można ustawiać termostatu zdalnego sterownika.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?