Skip to main content

A co z legionellą?

Bakteria legionella jest naturalnym mieszkańcem wody. Temperatura jest bardzo ważnym czynnikiem dla rozwoju bakterii legionella. Zwłaszcza temperatury z zakresu 40°C do 50°C mogą prowadzić do kolonizacji tej bakterii.

Ponieważ firma Daikin nie stosuje wody w swych systemach klimatyzacji, nie może dojść do zagrożenia dla ludzi. W systemach wody schłodzonej do zastosowań przemysłowych nie mogą żyć bakterie legionella z uwagi na niską temperaturę wody w zamkniętym obiegu.

Zasada czystej wody Daikin

Wszystkie systemy Daikin, które wytwarzają ciepłą wodę użytkową, są wyposażone w zbiornik zapobiegający pojawieniu się bakterii legionella, a tygodniowy cykl dezynfekcji zapobiega rozwojowi bakterii w magazynowanej wodzie. Jednak podstawą działania niektórych z tych zbiorników ciepłej wody jest zasada przepływowa, co oznacza brak potrzeby przeprowadzania tygodniowego cyklu dezynfekcji termicznej.

Jeżeli poszukujesz poczucia absolutnie czystej wody, przyjrzyj się naszemu magazynowi cieplnemu ECH20. Inaczej niż w przypadku tradycyjnych podgrzewaczy ciepłej wody, magazyn cieplny ECH20 natychmiast ogrzewa wodę przepływającą przez ten zbiornik. W tym procesie unika się długotrwałego magazynowania wody oraz w znacznym stopniu zwiększa bezpieczeństwo i jakość ciepłej wody. Nasza pompa ciepła ECH20 układu ciepłej wody użytkowej, wyposażona w magazyn cieplny zapobiegający pojawieniu się bakterii legionella, gwarantuje stałą dostępność ciepłej wody, która jest czysta i zdrowa.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?