Skip to main content

Czym są alergeny?

Alergeny są zanieczyszczeniami powietrza, które mogą wywoływać reakcję alergiczną. W środowisku miejskim, mieszanka tych alergenów i innych zanieczyszczeń obecnych w powietrzu – tak zwanych adiuwantów – np. cząsteczki z rury wydechowej (DEP) produkowane przez silniki oraz lotne związki organiczne (VOC) obecne w materiałach budowlanych, kosmetykach, itp. może przekształcić alergeny w alergeny agresywne. To z kolei może mieć bardzo negatywny wpływ na zdrowie, np. zwiększenie symptomów i pobudzenie utajonych alergii.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?