Skip to main content

Czym jest pompa ciepła?

Pompa ciepła wydobywa energię niskotemperaturową z otoczenia i podnosi jej temperaturę dla celów ogrzewania. Efektywności pomp ciepła są zwykle podawane jako współczynnik sprawności systemu, który zazwyczaj wynosi 3 do 5. Inaczej mówiąc, wydobycie ciepła z odnawialnego źródła energii wymaga wkładu zaledwie 1 kW energii elektrycznej, aby wytworzyć 3 kW do 5 kW wyjściowej energii grzewczej. Dlatego systemy pomp ciepła są 3 do 5 razy bardziej efektywne niż kotły na paliwa kopalne i są znacznie bardziej zdolne do całkowitego ogrzewania domu, nawet w okresie najniższych temperatur zimowych. Rosnącą popularność tych systemów grzewczych odzwierciedla ich przytłaczająco pomyślne zastosowanie w chłodnych klimatach Skandynawii.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?