Czym jest regulator ciśnienia w parowniku (EPR)?

Regulator ciśnienia w parowniku (EPR) to urządzenie, które jest wykorzystywane do utrzymywania ciśnienia odparowania na stałym poziomie, dzięki czemu temperatura powierzchni parownika jest stała.

Dławienie płynu w przewodzie ssawnym umożliwia dopasowanie ilości gazowego czynnika chłodniczego do obciążenia parownika.