Skip to main content

Czym jest przenikanie ciepła?

Ciepło zawsze płynie od substancji cieplejszej do chłodniejszej. W rzeczywistości, szybciej poruszające się cząsteczki przekazują część swej energii cząsteczkom wolniejszym. Tak więc szybsze cząsteczki nieco zwalniają, a te wolniejsze przyśpieszają. Wyrażając się prosto, oznacza to, że ciepło usiłuje "dokonać inwazji" chłodniejszych przestrzeni wewnętrznych, kiedy na zewnątrz jest upalnie.

Ciepło może przenikać od jednego ciała do drugiego na dowolny z poniższych sposobów:

  • promieniowanie,
  • przewodzenie,
  • konwekcja.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?