Skip to main content

Co należy rozumieć pod terminami COP i EER?

Terminy COP (współczynnik wydajności) oraz EER (wskaźnik efektywności energetycznej) opisują efektywność klimatyzatorów w procesach ogrzewania i chłodzenia. Wskazują one stosunek ogrzewania lub chłodzenia, jakie zapewnia dana jednostka do ilości energii elektrycznej, jaką należy zużyć do ich wygenerowania. Tak więc, jeśli klimatyzator generuje 5 kW energii ciepła z 1 kW wkładu energii elektrycznej, mówimy, że jego COP wynosi 5,0. Podobnie, jeśli klimatyzator generuje 5 kW energii chłodzenia z 1 kW wkładu energii elektrycznej, mówimy, że jego EER wynosi 5,0. Im wyższe są wartości COP i EER, tym bardzie efektywny energetycznie jest dany sprzęt.

Firma Daikin jest certyfikowanym członkiem EUROVENT – prestiżowej, międzynarodowej organizacji producentów, zaangażowanej w poprawę standardów klimatyzacji na całym rynku europejskim. Aby wspomagać ten cel, produkty członków EUROVENT podlegają rygorystycznym testom w niezależnych laboratoriach. Uczestnictwo Daikin w planie testowania stanowi gwarancję dla użytkowników, że wartości COP i EER podawane na jej produktach, są zarówno dokładne, jak i jednoznaczne.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?