Skip to main content

Czym jest sprawność sezonowa (SCOP i SEER)?

Sprawność sezonowa

Sprawność sezonowa jest to nowy sposób pomiaru rzeczywistej efektywności energetycznej technologii ogrzewania i chłodzenia w okresie całego roku. Ta nowa miara daje bardziej realistyczne wskazanie efektywności energetycznej oraz oddziaływania danego systemu na środowisko naturalne.

Stosowanie tej nowej metody klasyfikowania efektywności energetycznej wymusza dyrektywa Unii Europejskiej o produktach związanych z energią (tak zwana dyrektywa ekoprojektowania) określająca minimalne wymagania dla ekoprojektu (ekowzoru), które producenci muszą wdrażać w swych produktach zużywających energię.

Sprawność sezonowa wymaga nowego systemu klasyfikacji dla produktów ogrzewających i chłodzących, który musi być stosowany przez wszystkich producentów. Są to parametry:

  • Wartość sezonowego współczynnika efektywności energetycznej (SEER) dla trybu chłodzenia
  • Wartość sezonowego współczynnika efektywności (SCOP) dla trybu ogrzewania

Nowe parametry sezonowe klasyfikacji

Nowe parametry sezonowe klasyfikacji odzwierciedlają rzeczywiste zużycie energii przez pompę ciepła w oparciu o efektywność energetyczną w ciągu całego roku. SEER i SCOP stanowią miarę rocznego zużycia energii oraz efektywności w typowej codziennej eksploatacji. W dłuższej perspektywie uwzględniają one wahania temperatury i okresy stanu gotowości, zapewniając wyraźne i niezawodne wskazanie typowej efektywności energetycznej w okresie całego sezonu ogrzewania lub chłodzenia.

Produkty Daikin odpowiadają dyrektywie ErP, ponieważ zostały zaprojektowane z uwzględnieniem sprawności sezonowej. Daikin dysponuje pełnym asortymentem produktów klimatyzacyjnych, zoptymalizowanych pod względem nowej klasyfikacji sprawności sezonowej.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?