Skip to main content

Czym jest ciśnienie akustyczne/moc akustyczna?

Poziom mocy akustycznej (Lw)

Jest to miara energii akustycznej emitowanej ze źródła dźwięku, wyrażona w decybelach lub dBA.

Poziom ciśnienia akustycznego (Lp)

Jak powyżej, lecz jest mierzony w z góry zdefiniowanych warunkach.
Poziom ciśnienia akustycznego zależy od:

  • położenia sprzętu,
  • warunków środowiskowych,
  • odległości od punktu pomiaru.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?