Skip to main content

Po podłączeniu w trybie out-of-home (poza domem), nie mogę zmienić ustawień urządzeń. Pojawia się błąd: „Nie możesz użyć urządzenia w tym momencie, gdyż jest ono używane przez innego użytkownika. Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie”.

Inny użytkownik steruje jednostką wewnętrzną poprzez, na przykład, zdalny sterownik pracujący w podczerwieni lub poprzez inny smartfon. Poczekaj kilka minut i spróbuj ponownie.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?