Skip to main content

Kiedy funkcja regulacji kierunku nawiewu jest włączona (ON), klapy pozostają w pozycji poziomej.

Klapy pozostają w tej samej pozycji, kiedy temperatura w pomieszczeniu osiągnie ustawiony poziom i termostat wyłączy się. Kiedy termostat jest wyłączony, klapy nie wykonują ruchu regulacji kierunku nawiewu.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?