Kiedy nastąpi zmiana trybu pracy, również klapy powietrza wylotowego zmieniają położenie.

Sterownik klap zmienia ich położenie w zależności od trybu pracy, na przykład ogrzewanie i chłodzenie.