Skip to main content

Gdy próbuję nawiązać bezpośrednie połączenie z kartą (tryb [AP]), karta nie jest widoczna w dostępnej liście sieci Wi-Fi w telefonie/tablecie.

Spróbuj wykonać poniższe czynności:

  • Postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w przewodniku po konfiguracji w aplikacji1.
  • Sprawdź, czy znajdujesz się dostatecznie blisko karty WLAN (< 2 m na linii wzroku). Zasięg karty WLAN mogą zmniejszyć w dużym stopniu zakłócenia w kanale Wi-Fi.
  • Przejdź do trybu [RUN] i wróć do trybu [AP], naciskając przycisk [MODE]. W ten sposób, karta przełączy się na inny kanał Wi-Fi (1-11). Jeżeli jest to konieczne, powtórz czynność.

1 Dostęp do przewodnika po konfiguracji ((“Add adapter” (Dodaj kartę)) można uzyskać z głównego menu.

FAQ sterownik online bezpośrednie połączenie z kartą tryb ap karta nie jest widoczna

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?