Skip to main content

Jakiej marki regulatory ciśnienia w parowniku (EPR) można stosować z czynnikiem chłodniczym R410A?

Regulatory ciśnienia w parowniku stosowane w zastosowaniach chłodniczych muszą odpowiadać poniższym warunkom.

  1. PS ≥ 25 bar
  2. Nie jest wymagane obejście dla celów odzysku oleju
  3. Regulatora ciśnienia w parowniku można użyć, przyłączając się do 100% szaf chłodniczych/parowników, podobnie jak na przykład w celu ochrony dóbr przed działaniem zimowych warunków
  4. Minimalna wartość współczynnika wykorzystania mocy brutto wynosi 50%
  5. Kiedy stosuje się regulator ciśnienia w parowniku, całkowite obciążenie systemu zawsze musi wynosić przynajmniej 2 kW
  6. Nie występuje ograniczenie na liczbę używanych regulatorów ciśnienia w parowniku

Kiedy w projekcie wykorzystuje się kilka jednostek ZEAS, prosimy grupować wszystkie szafy chłodnicze lub parowniki o tej samej wymaganej temperaturze odparowania z tą samą jednostką ZEAS. Ma to na celu optymalizację efektywności systemu chłodniczego.

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?