Skip to main content

Agregat chłodniczy serii DZ

Odśrodkowy, bezolejowy agregat chłodniczy chłodzony wodą, ze sterowaniem inwerterowym

Dlaczego warto wybrać

agregat chłodniczy serii DZ?

Technologia łożysk magnetycznych

Beztarciowe łożyska magnetyczne

Najwyższa w branży efektywność przy częściowym obciążeniu

Połączony z wymiennikami ciepła o wysokiej efektywności

Elastyczność zastosowań

Praca przy wysokich oraz niskich temperaturach skraplania

Pojedyncza sprężarka

Od 320 kW aż do 742 kW na
platformie R-134a

Od 227 kW aż do 478 kW na
platformie R-1234ze(E)

Platforma R-134a

Podwójna sprężarka

Od 610 kW aż do 1478 kW na
platformie R-134a

Od 429 kW aż do 945 kW na
platformie R-1234ze(E)

Platforma R-1234ze(E)

Potrójna sprężarka

Od 1038 kW aż do 2173 kW na
platformie R-134a

Od 741 kW aż do 1417 kW na
platformie R-1234ze(E)

Platforma R-134a
Logo agregatu chłodniczego serii DZ
bg-image

Technologia łożysk magnetycznych

Wyposażone w sprężarki odśrodkowe z beztarciowymi łożyskami magnetycznymi, sterowanie inwerterowe oraz technologię napędu bezpośredniego o wysokiej szybkości

Najwyższa w branży efektywność przy częściowym obciążeniu

Sprężarka o wysokiej efektywności jest zestawiona z wysokosprawnym wymiennikiem ciepła, tworząc imponujący agregat chłodniczy

bg-image

Podwyższona niezawodność

Konstrukcja beztarciowego łożyska magnetycznego nie wymaga stosowania olejowego układu smarowania, czego wynikiem jest podwyższenie niezawodności i obniżenie wymagań konserwacyjnych

Konstrukcja dla ekologicznego budownictwa

Agregaty te są tak zaprojektowane, aby osiągać maksymalną efektywność i stanowią zabezpieczenie na przyszłość w zakresie istniejących standardów projektowych i legislacyjnych, a także długofalowych celów energetycznych Unii Europejskiej

bg-image

Elastyczność zastosowań

Seria DZ obejmuje modele przystosowane do pracy przy wysokich temperaturach skraplania (zastosowanie Dry Cooler - sucha chłodnica) oraz do pracy przy niskich temperaturach skraplania (zastosowania Cooling Tower - wieża chłodnicza)

Zaprojektowany dla zwartości konstrukcji

Powierzchnia zabudowy zredukowana do minimum dzięki unikalnej konstrukcji z piętrowym ustawieniem wymienników ciepła

Zawór obejściowy gorącego gazu (HGBP)

Obwód obejściowy gorącego gazu ogranicza cykliczną pracę sprężarek w celu uzyskania stabilizacji temperatury wody lodowej w warunkach bardzo niskich obciążeń. Kiedy obciążenie układu spadnie poniżej 10% wydajności sprężarki, HGBP kieruje gaz wylotowy bezpośrednio do parownika. Ten gorący zapewnia stabilny przepływ czynnika chłodniczego i chroni agregat chłodniczy przed krótki okresami cyklicznej pracy w warunkach obniżonego obciążenia w połączeniu z wysokim sprężem. Redukuje to także potencjał niestatecznej pracy sprężarki w jednostkach w trybie pompy ciepła.

Wersja pompa ciepła

Wersja pompa ciepła obejmuje Tryb nadążania, który umożliwia zmianę kierunku po stronie wody. Dedykowany przełącznik, zainstalowany na panelu elektrycznym jednostki pozwala użytkownikowi na dokonywanie zmian pomiędzy trybem chłodzenia i ogrzewania. Jeśli użytkownik wybierze kartę komunikacyjną, wtedy system zarządzania budynkiem (BMS) może zarządzać trybem chłodzenia i ogrzewania. Jednostka ta zawiera obwód bocznikowy gorącego gazu oraz dodatkowe 20 mm izolacji.

Elastyczność opcji

Bogata gama opcji, takich jak Rapid Re-Start - szybki restart, która umożliwia ponowne uruchomienie jednostki po awarii zasilania w ciągu 26 sekund od przywrócenia zasilania, automatyczny przełącznik przejścia na zapasowy generator. Kompleksowe rozwiązanie do zastosowań w centrach danych.

Rozwiązanie o niskiej głośności z dedykowaną obudową dźwiękochłonną sprężarki dla zapewnienia wyjątkowej elastyczności w celu dostosowania do dowolnego zastosowania.Możliwość łączenia

Dzięki uruchomieniu możliwości obsługi poprzez platformę Daikin On Site agregat DZ można zdalnie monitorować, co pozwala na uzyskanie dostępu jednym kliknięciem w celu przeprowadzenia optymalizacji systemu oraz konserwacji profilaktycznej.

Przystosowanie do użytkowania z aplikacją specjalnie zaprojektowaną do pracy z tą jednostką poprzez zdalne urządzenie inteligentne (tablet, smartfon, komputer PC). Aplikację charakteryzuje łatwość dostępu do danych, co umożliwia skuteczną reprezentację graficzną głównych danych oraz wyświetlanie parametrów eksploatacyjnych jednostki.

Mapa platformy Daikin on site

Dowiedz się więcej

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?