Skip to main content

Daikin Altherma typ Flex

Efektywne energetycznie rozwiązanie sterowania klimatem do zadań ogrzewania, chłodzenia i wytwarzania dużych ilości ciepłej wody użytkowej.

Do zastosowań mieszkaniowych i komercyjnych

Daikin Altherma typu Flex łączy ogrzewanie, wytwarzanie ciepłej wody użytkowej i chłodzenia w jednym scentralizowanym systemie. Jest to rozwiązanie idealne dla dużych budynków apartamentowych lub pomieszczeń komercyjnych.

Budynki mieszkaniowe

Altherma typ Flex do budynków mieszkalnych
  • Indywidualne sterowanie układami ogrzewania, ciepłej wody i chłodzenia w każdym mieszkaniu
  • Do 1 jednostki zewnętrznej można przyłączyć aż do 10 jednostek wewnętrznych

Zastosowania komercyjne

Altherma typ Flex do pomieszczeń komercyjnych
  • Centralne jednostki wewnętrzne oferują skalowalność systemu modułowego
  • Zdolność wytwarzania dużych ilości ciepłej wody użytkowej
  • Do 1 jednostki zewnętrznej można przyłączyć aż do 10 jednostek wewnętrznych

Zasilanie energią ze źródła odnawialnego

Jednostka Daikin Altherma typu Flex jest pompą ciepła powietrze-woda, która dostarcza energii pobierając energię z powietrza. Układ 3-w-1 opiera się na systemie odzysku ciepła o wysokiej sprawności. Oznacza to, że ciepło pochłonięte w procesie chłodzenia w pewnym obszarze może być odzyskane i wykorzystane do wytwarzania ciepłej wody użytkowej lub do ogrzewania w innym obszarze, zapewniając wysoką efektywność całego systemu.

 

bg-image

Dostarczanie ciepłej wody użytkowej bez ograniczeń

Dzięki zastosowaniu technologii kaskadowej, Daikin Altherma typu Flex jest rozwiązaniem idealnym dla budynków o wysokim zapotrzebowaniu na ciepłą wodę użytkową. Wykorzystując energię odnawialną z pompy ciepła i odzyskowi ciepła z procesu chłodzenia, system może nagrzewać zbiornik ciepłej wody aż do temperatury 75°C bez stosowania grzałki elektrycznej. Wstępnie zaprogramowane funkcje automatycznie nagrzewają zbiornik wody w okresach niskiej taryfy opłat za energię, więc możesz oszczędzać pieniądze i mieć ciepłą wodę, kiedy tylko jej potrzebujesz.

Technologia kaskadowa

Nasza technologia kaskadowa pozwala na wytwarzanie ciepłej wod użytkowej o temperaturze do 80°C z wykorzystaniem energii odnawialnej.

Technologia kaskadowa Daikin
  • Jednostka zewnętrzna pobiera energię z powietrza i przekazuje ją do jednostki wewnętrznej za pośrednictwem obiegu czynnika chłodniczego
  • Jednostka wewnętrzna podwyższa temperaturę czynnika chłodniczego, wykorzystując unikalny podwójny obieg
  • Obieg czynnika chłodniczego przenosi ciepło do wody w układzie

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?