Pompa ciepła VRV IV

Pompa ciepła VRV IV +

Optymalne rozwiązanie gwarantujące komfort klimatu i sprawność działania.

Pompa ciepła VRV IV +

Wraz z systemem VRV IV wprowadziliśmy trzy rewolucyjne standardy technologii VRV. Komfort zgodny z wymaganiami użytkownika, inteligentne sterowanie i podwyższona efektywność energetyczna, czynią naszą pompę ciepła Daikin VRV IV liderem rynku w dziedzinie rozwiązań sterowania klimatem.

Zmienna temperatura czynnika chłodniczego

Największy skok innowacyjności od czasu wprowadzenia na rynek sprężarki ze sterowaniem inwerterowym.

Funkcja zmiennej temperatury czynnika chłodniczego, jako unikalna technologia Daikin, w sposób ciągły dostosowuje zarówno prędkość sprężarki ze sterowaniem inwerterowym, jak i temperaturę czynnika chłodniczego. Dzięki temu uzyskuje wymaganą wydajność, aby spełnić wymagania wynikające z obciążenia budynku, ze wzrostem sprawności sezonowej aż o 28%. Zakres temperatury odparowania jest najszerszy na rynku (od 3°C do 16°C), co poprawia komfort użytkownika w sposób doskonały wyważając temperaturę nawiewu powietrza.

Ciągłe grzanie

Jednostka VRV IV zapewnia ciągłe ogrzewanie podczas cyklu odszraniania. Inne pompy ciepła wstrzymują ogrzewanie podczas cyklu odszraniania, lecz VRV IV to jednostka wyposażona w unikalny wkład gromadzący ciepło, który magazynuje energię podczas procesu ogrzewania. Ta zmagazynowana energia jest potem wykorzystywana do odszraniania jednostki zewnętrznej, zapewniając komfort przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Konfigurator VRV

Każda jednostka VRV IV jest wyposażona w konfigurator VRV. Jest to rozwiązanie programowe, upraszczające konfigurowanie i przekazywanie systemów do eksploatacji. Jako instalator, będziesz spędzać mniej czasu na konfigurowanie jednostek zewnętrznych. Możesz zarządzać z różnych miejsc wieloma systemami dla kluczowych klientów oraz łatwo odzyskiwać początkowe ustawienia jednostek zewnętrznych.

Całkowicie przeprojektowane kluczowe części składowe

1 2 3 4 Daikin Hotel

1. Silnik wentylatora prądu stałego

  • Większa efektywność.
  • Większa średnica wirnika zapewnia większą siłę tego samego pola magnetycznego.
  • Poprawione sterowanie dzięki większej ilości stopni regulacji prędkości wentylatora pozwala na dostosowanie do rzeczywistej wydajności.

2. Płytka drukowana obwodów chłodzona gazem.

  • Niezawodne chłodzenie, na które nie wpływa temperatura powietrza zewnętrznego.
  • Mniejsza skrzynka rozdzielcza zapewnia płynniejszy przepływ powietrza przez wymiennik ciepła.

3. 4-stronny wymiennik ciepła

  • O 50% większa powierzchnia wymiany ciepła (235 m2) zapewnia wzrost efektywności o 30%.

4. Sprężarka zaprojektowana od nowa

  • Pełne sterowanie inwerterowe pozwala realizować funkcję zmiennej temperatury czynnika chłodniczego oraz zapewnia niskie natężenie prądu przy rozruchu.
  • Reluktancyjny, bezszczotkowy silnik prądu stałego zwiększa efektywność w porównaniu z silnikami prądu przemiennego, dzięki równoczesnemu wykorzystywaniu normalnego i reluktancyjnego momentu obrotowego.
  • 6-biegunowy silnik typu Y cechuje o 50% większa siła magnetyczna i wyższa sprawność obrotowa..
  • Materiał nowej sprężarki jest bardziej wytrzymały i pozwala na dostosowanie do rzeczywistej wydajności.

Możliwość podłączenia do szerokiej gamy stylowych jednostek wewnętrznych

Możliwość podłączenia do szerokiego gamy stylowych jednostek wewnętrznych

Dowiedz się więcej