Kurtyny powietrzne Biddle

Kurtyny powietrzne Biddle

Zredukuj straty ciepła poprzez drzwi wejściowe i stabilizuj klimat w pomieszczeniach łącząc swój system klimatyzacji Daikin z łatwą do zainstalowania i efektywną energetycznie kurtyną powietrzną.

combat-energy-loss.png

Walcz ze stratami energii

Witaj odwiedzających otwartymi drzwiami i ograniczaj straty ciepła stosując nasze kurtyny powietrzne Biddle. Poprzez eliminowanie wahań temperatury w pomieszczeniach nasze kurtyny powietrzne pomagają utrzymywać stabilny klimat, jednocześnie znacznie obniżając Twoje koszty energii, porównując z tradycyjnymi modelami elektrycznymi. 

kurtyny powietrzne Biddle, inteligentna inwestycja

Inteligentna inwestycja

Odzyskasz swój nakład inwestycyjny na kurtyny powietrzne Biddle w okresie krótszym niż 18 miesięcy, jeśli zostaną przyłączone do Twojego klimatyzatora firmy Daikin. Integracja jest łatwa i nie wymaga dodatkowych kosztów inwestycyjnych, takich jak dodatkowe układy wodne, instalacje rurowe, czy kotły. Ze względu na to, że są one o 72% bardziej efektywne niż standardowe modele elektryczne, zainwestowanie w kurtyny powietrzne Biddle znacznie zmniejszy Twoje zużycie energii i koszty eksploatacji oraz zredukuje straty ciepła o 80-85%.

Opatentowana technologia kurtyn powietrznych

Kurtyny powietrzne Biddle firmy Daikin osiągają poziom rozdziału powietrza 80-85% oraz znacznie podnoszą komfort i efektywność energetyczną. Stworzony przez Nas prostownik, zapewnia laminarny przepływ powietrza, gdzie powietrze przemieszcza się z taką samą prędkością i w tym samym kierunku w dół w kierunku podłogi. Taki przepływ powietrza działa jak kurtyna, która redukuje straty ciepła i eliminuje burzliwość.

Opatentowana technologia kurtyn powietrznych
free-hanging.png

Model wolno wiszący

 • Jednostka naścienna
 • Łatwa instalacja
 • Zwrot inwestycji w czasie krótszym niż 18 miesięcy
 • Są dostępne jako modele małe, średnie i duże
cassette_biddle_aircurtain.jpg

Model kasetowy

 • Montowane w podwieszanych sufitach
 • Widoczny jest tylko dekoracyjny panel
 • Zwrot inwestycji w czasie krótszym niż 18 miesięcy
 • Są dostępne jako modele małe, średnie i duże
recessed-model.png

Model wpuszczany

 • W pełni ukryta jednostka kanałowa
 • Zwrot inwestycji w czasie krótszym niż 18 miesięcy
 • Są dostępne jako modele małe, średnie i duże

Powiązane produkty