Międzynarodowi klienci kluczowi (IKA)

Zespół do spraw kluczowych klientów (IKA)

(IKA): Wyspecjalizowany zespół wiodących ekspertów do spraw Miedzynarodowych klientów kluczowych w dziedzinie działalności biznesowej oraz handlu detalicznego, którzy są gotowi pomóc Twojej firmie.

Wsparcie twojego biznesu na każdym etapie

Świat biznesu międzynarodowego jest wyzwaniem dla większości przedsiębiorstw. W Daikin, chcielibyśmy nieco ułatwić tę codzienną działalność. Dlatego utworzyliśmy Zespół do spraw międzynarodowych klientów kluczowych (IKA)
Jest to wyspecjalizowany zespół wiodących ekspertów w dziedzinie działalności biznesowej oraz handlu detalicznego, którzy gotowi są pomóc Twojej firmie w działaniu w branży HVAC i osiąganiu optymalnego komfortu i jakości powietrza dla Twoich klientów przez cały rok.

Twój partner międzynarodowego biznesu

Poprzez naszą europejską centralę, zespół IKA działa jako główny punkt kontaktowy, aby przewodzić wszystkim możliwościom międzynarodowego biznesu. Funkcjonując w oparciu o światową sieć partnerów z różnych sektorów, nasz zespół może pomóc Twojej firmie w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej, poprzez proponowanie efektywności, przejrzystości i elastyczności w Twoich strategiach biznesowych.

Skuteczny instalator

 

Oszczędzaj czas i pieniądze, aby zwiększyć swój zysk operacyjny.

  • Skracamy i upraszczamy komunikację w całym cyklu projektowania
  • Oferujemy wybór rozwiązań HVAC-R o wysokiej efektywności
Przejrzysta działalność biznesowa

 

Uzyskaj jak najlepsze rozeznanie, aby podejmować rozsądne decyzje biznesowe i odpowiadać na potrzeby swojej firmy.

  • Uzyskaj pomoc w zakresie optymalizacji kosztów cyklu eksploatacji instalacji HVAC
  • Dowiaduj się o porady w zakresie najnowszych przepisów lokalnych i programów rządowych
Elastyczne partnerstwo

 

Korzystaj z naszej elastyczności, ponieważ oferujemy strategie dostosowane do spełnienia Twoich potrzeb.

  • Twoje przedsiębiorstwo będzie otrzymywać szeroko zakrojoną pomoc, aby spełnić wszystkie Twoje potrzeby na poziomie międzynarodowym, od projektowania po obsługę posprzedażną
  • Najlepsze plany zaopatrzenia z rozpoznaniem ilościowym
Jednolita działalność biznesowa

 

Harmonizuj swój sposób działania na wszystkich rynkach poprzez normalizację kryteriów projektowania systemów HVAC-R oraz przepływów zaopatrzenia.

  • Uzyskaj dostęp do rozległej sieci niezawodnych, instalatorów oraz zaufanych partnerów serwisowych firmy Daikin
Zrównoważona działalność biznesowa

Wartość dodana = równowaga środowiskowa

Tworzenie przedsiębiorstwa przyjaznego dla środowiska oznacza koncentrację na długofalowej działalności. 

Nasz zespół IKA monitoruje obecnie więcej niż 800 obiektów w całej Europie. Gromadzimy wiele danych na temat zużycia energii, kosztów napraw oraz opłat konserwacyjnych dla wielu różnych zastosowań. Dysponując tymi infornacjami, jesteśmy w stanie dostarczyć realistyczną i wyczerpującą analizę kosztu całego okresu eksploatacji. Pozwala to naszym klientom dokonywać porównań z kosztami bieżącymi i poodejmować rozsądne decyzje biznesowe.

Analizy przypadków IKA

Nasz zespół IKA jest przygotowany do wspierania firm z wielu branż - od sklepów sieciowych po supermarkety, stacje obsługi, restauracje i hotele. Zapoznaj się z analizami przypadków naszych kluczowych klientów, aby dowiedzieć się, jak możemy dostosować nasze usługi, pomagając Twojej firmie odnieść sukces.

Historia sukcesu ACTION

ACTION współpracuje z firmą Daikin w dziedzinie rozwiązań układów sterowania klimatem i wentylacji swoich sklepów w całej Europie.

Sklep ACTION

Sklep sieciowy

W Daikin rozumiemy że stworzenie komfortowego klimatu w Twoim sklepie ma pozytywny wpływ na klientów. Dlatego proponujemy łączenie produktów i usług w celu wzmocnienia sprawności operacyjnej i poziomu komfortu w Twoim sklepie, minimalizując równocześnie koszty energii.

Supermarket

Supermarkety i mniejsze sklepy spożywcze wymagają bardzo specyficznych warunków w zakresie ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i chłodnictwa. Nie trzeba wspominać, że koszty energii również odgrywają bardzo istotną rolę. IKA może służyć jako Twój wyłączny partner do zadań nadzorowania i monitorowania ogólnego zużycia energii przez Twój sklep.

Studium przypadku Supermarket

Analiza przypadku IKA Supermarket
Analiza przypadku IKA Stacje obsługi

Stacje obsługi i sklepy ogólnospożywcze

Małe i średnie pomieszczenia o dużym natężeniu ruchu odwiedzających i długim czasie otwarcia mają liczne potrzeby w zakresie wyposażenia HVAC. Im mniejsza przestrzeń handlowa, tym mniejszy obrót towarowy i bardziej istotne dla właściciela koszty eksploatacji. Dowiedz się, jak przystosowujemy nasze produkty chłodnicze i odzysk ciepła, aby odpowiadały potrzebom w nowych obiektach handlowych i usługowych.

Studium przypadku Stacja obsługi

Studium przypadku Sklep spożywczy

Restauracja

Ciepłą wodę użytkową można wytwarzać na różne sposoby, lecz nie zawsze uznaje się ją jako przyjazną dla środowiska. Pompa ciepła może nie tylko wytwarzać ciepłą wodę użytkową przyjazną dla środowiska, lecz może także obsłużyć obciążenie ogrzewania i chłodzenia. Odkryj, jak pomogliśmy znanej na całym świecie sieci restauracji zoptymalizować ich praktyki biznesowe.

Studium przypadku Restauracja

Analiza przypadku IKA Restauracja

Hotele

Firma Daikin oferuje innowacyjne zarządzanie klimatem wewnątrz pomieszczeń. Oferuje rozwiązania ogrzewania i chłodnictwa, aby spełnić zmienne potrzeby profesjonalistów sektora hotelowego, zapewniając równocześnie gościom maksymalny komfort.

Studium przypadku Hotele

Dowiedz się więcej

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej danych lub informacji na temat zespołu IKA, prosimy skontaktować się z:

Daikin Poland - Maciej Malinowski

Daikin Poznań
ul. Kolorowa 6
60-198 Poznań

Tel.: +48 61 / 84 68 400
malinowski.m@daikin.pl
lub wysłać e-mail na adres office@daikin.pl