Skip to main content

Układy wentylacji do zastosowań mieszkaniowych

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu CHRV dla budynków mieszkalnych

Wentylacja

bg-image

System wentylacji zapewnia optymalne warunki klimatyczne dzięki doprowadzaniu świeżego, zdrowego i komfortowego środowiska w budynkach wszelkich rozmiarów i przeznaczonych do różnych zastosowań.

W przypadku całkowicie zamkniętego pomieszczenia w budynku, powietrze nie może łatwo dostać się lub je opuścić, co powoduje, że zanieczyszczenia powietrza pozostają i gromadzą się w pomieszczeniu. Mogłoby to mieć niekorzystny wpływ na zdrowie osób w takim pomieszczeniu. Wentylacja jest niezbędna do rozcieńczania i usuwania tych zanieczyszczeń powietrza.

Wykazano, że właściwie obsługiwany system wentylacji oraz odpowiednia szybkość wymiany powietrza to skuteczne rozwiązanie ochrony ludzi przed zanieczyszczeniami, w tym przed wirusami.

Tymi zanieczyszczeniami są na ogół:

 • CO2
 • wilgoć
 • emisje substancji chemicznych (VOC)

W ten sposób mierzymy CO 2 oraz wilgotność względną:

 • CO2 (PPM):
  CO2 to gaz obecny w powietrzu wydalanym przez każde żywy organizm podczas oddychania. Średnie stężenia CO2 w powietrzu otoczenia wynosi 300-400 ppm.
Ilustracja przedstawiająca średnie stężenie CO2

 • > 1200 ppm = jakość powietrza w pomieszczeniu jest ZŁA
 • 1000-1200 ppm = jakość powietrza w pomieszczeniu jest AKCEPTOWALNA
 • < 1000 ppm = powietrze w pomieszczeniu jest ZDROWE
 • WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA (RH %):
  Jest stosunkiem prężności pary wodnej do prężności nasyconej pary wodnej w danej temperaturze.
Ilustracja przedstawiająca wilgotność względną

 • > 70% = powietrze jest ZBYT WILGOTNE
 • 30- 70% = powietrze jest DOBRE
 • < 30% = powietrze jest ZBYT SUCHE

Koncepcja technologii CHRV

Koncepcja „Scentralizowanego układu wentylacji z odzyskiem ciepła” (CHRV)

Ilustracja przedstawiająca 2-strefowy system wentylacji

2-strefowy system wentylacji

Czujniki monitorują ściśle obecność i aktywność mieszkańców w mieszkaniu za pomocą czujników CO2 i/lub wilgotności. Umożliwia to automatyczne wykrywanie, kiedy i gdzie należy wentylować (strefa dzienna lub nocna) i z jaką wydajnością.

Indywidualne sterowanie obiema strefami za pomocą wbudowanego zaworu znacznie zmniejsza zużycie energii przez wentylatory EC, co przekłada się na najwyższą redukcję zużycia energii i klasę energetyczną A+.

Główne zalety technologii CHRV

Efektywność energetyczna

 • Świeże powietrze przepływa przez wymiennik ciepła zanim zostanie doprowadzone do pomieszczeń
 • Obejście do kontroli wydajności darmowego chłodzenia
 • Możliwość sterowania 2-strefowego

Jakość powietrza w pomieszczeniach

 • Wysoka wydajność filtracji
 • Czujniki CO2 / wilgotności

Jednostka DUCO

Komfort

 • Pozwala to, aby w okresie zimowym powietrze powrotne przekazywało większość swojego ciepła do doprowadzanego świeżego powietrza
 • Możliwość wstępnego podgrzewania świeżego powietrza w zimie

Dlaczego warto wybrać DUCO?

DUCO oferuje rozwiązanie kompleksowe

Punkt kompleksowej obsługi dla Twojego kompleksowego rozwiązania wentylacyjnego

Pełny asortyment jednostek scentralizowanego układu wentylacji z odzyskiem ciepła (CHRV), kanałów i akcesoriów.

Inteligentna kontrola zapotrzebowania

Pomieszczenie jest wentylowane tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z odpowiednią wydajnością. Stężenie CO2 oraz wilgotność powietrza są wykorzystywane jako wskaźniki. Pomaga to unikać niepotrzebnych strat ciepła, gwarantując jednocześnie optymalny klimat w pomieszczeniu.

Jest to jeden z najcichszych systemów

Cicho pracujące systemy wentylacji tworzą komfortowy klimat w pomieszczeniach. DUCO wyróżnia się akustyką zarówno w odniesieniu do nawiewu, jak i wywiewu powietrza.

Automatyczna kalibracja

Automatyczna kalibracja, w której technologia pomiaru i ustawień oparta jest na zasadach kalibracji pod stałym ciśnieniem, zawsze daje 100% gwarancję jakościowego wyniku końcowego i prowadzi do 50% oszczędności czasu konfiguracji dla instalatora.

Możliwości łączności

Dzięki opcjonalnej karcie komunikacyjnej istnieje możliwość komunikowania się systemów wentylacyjnych DUCO poprzez łącze ModBus i/lub Ethernet. Integracja ModBus umożliwia im łączenie się z systemem zarządzania budynkiem.

Wysoka efektywność konwersji energii

Skutkiem połączenia dynamicznych filtrów dystrybucji powietrza z wysokosprawnymi wymiennikami ciepła jest bardzo wysoki współczynnik efektywności.

Tylko w Daikin

Kobieta odpoczywa na kanapie

Dysponując DUCO, Daikin oferuje scentralizowane systemy HRV ze zintegrowanym zaworem 2-strefowym. Dzięki 2-strefowej wersji urządzenia DucoBox Energy Premium, oferta produktów Daikin została poszerzona o unikalny system wentylacji z wbudowanym sterowaniem 2-strefowym. Jeżeli jakaś strefa nie wymaga wentylacji, strefa ta nie jest wentylowana. Logicznymi tego konsekwencjami są: oszczędności na ogrzewaniu, mniejsze zużycie energii i komfort głośności samego urządzenia (niższa prędkość obrotowa).

Czujniki dokładnie wykrywają ruchy mieszkańców w całym domu. Umożliwia to automatyczne określanie, gdzie, kiedy i z jaką wydajnością należy wentylować pomieszczenia.

Dzięki indywidualnemu sterowaniu w dwóch strefach za pomocą wbudowanego zaworu, zużycie energii przez wentylatory EC zostaje znacznie zmniejszone, co przekłada się na klasę A+ efektywności energetycznej.

 • Jakość powietrza w pomieszczeniach zoptymalizowana pod względem energetycznym dzięki zastosowaniu sterowania 2-strefowego
 • Najcichszy system wentylacji na rynku
 • Automatyczna kalibracja

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?