Skip to main content

Rozporządzenie F-gazowe

Nowe rozporządzenie F-gazowe i co ono oznacza dla rynku HVAC-R

Nie zakaz stosowania czynników chłodniczych HFC, lecz wycofywanie, dlaczego?

Dlaczego wycofywanie?

›› Unia Europejska chce zmniejszyć oddziaływanie gazów fluorowanych (f-gas) na środowisko, redukując zużycie czynników HCF w równoważnikach CO2

Ani zakaz, ani wycofywanie:

›› Czynniki chłodnicze HFC są ważnym elementem w wielu zastosowaniach ze względu na ich efektywność energetyczną, bezpieczeństwo i korzyści ekonomiczne
›› Czynniki chłodnicze HFC są wycofywane do poziomu, który umożliwi zrównoważony rozwój i inwestycje, poza rokiem 2030

Wycofywania gazów fluorowanych f-gas

Pomiar HFC w równoważnikach CO2

Cele tego wycofywania są wyrażane w równoważnikach CO2 [= kg x GWP] i nie są specyficzne dla czynnika chłodniczego. Uregulowania prawne nie zakazują całkowicie stosowania żadnego konkretnego czynnika chłodniczego. Oznacza to, że bez wątpienia odpowiednie czynniki chłodnicze będą dostępne w okresie trwałości użytkowej każdego sprzętu (np. R-410A dla systemów DX).

Pomiar HFC w równoważnikach CO2
 1. Schematy wycofywania dla nowego gazu HFC. Ponownie wykorzystywane gazy HFC nie podlegają schematowi stopniowego zaniechania stosowania, dlatego zapotrzebowanie całkowite przewyższa te wytyczne.
 2. Największe cięcia na rynkach nie obejmujących urządzeń klimatyzacyjnych (np. R-404A dla chłodnictwa).
 3. Wzrost stosowania czynnika R-32 jako alternatywy dla R-410A.
 4. Rezerwa R-410A dla określonych zastosowań, np. VRV, ...

Przekraczamy wymagania rozporządzenia F-gazowego

Środowisko naturalne zajmuje szczególne miejsce w naszych sercach i dlatego odgrywa bardzo ważną rolę w polityce naszej korporacji. Jesteśmy liderem w dziedzinie legislacji dotyczącej środowiska naturalnego i innowacji, ponieważ nasze produkty:

 • Stosują czynniki chłodnicze o niższej wartości wskaźnika GWP

  • R-410A (2,087,5) ◊ R-32 (675): - 68%
  • R-404A (3,922) ◊ R-407H (1,495): - 62%
  • R-134a (1,430) ◊ R-1234ze(E) (7): - 95%
 • Redukują ładunek czynnika chłodniczego

  • Redukcja aż o 30% dzięki czynnikowi R-32
  • Obniżenie przynajmniej o 16% dzięki konstrukcji mikrokanałowej
 • Ponowne wykorzystuje czynnik chłodniczy na koniec okresu przydatności do użytkowania sprzętu

  • R-410A będzie dostępny w okresie trwałości instalacji

Brak jest powszechnego zakazu stosowania czynników chłodniczych, lecz w przypadku pewnych zastosowań występują ograniczenia GWP

Przykłady ograniczeń GWP w branży HVAC-R ›› Daikin już dzisiaj ma odpowiedź!

Ograniczenia GWP w nowych zastosowaniach

 • Klimatyzatory single split o ładunku czynnika chłodniczego mniejszym niż 3 kg
  › Ograniczenie GWP równe 750 od roku 2025
  Wiodąca akcja Daikin na rynku, Przejście z czynnika chłodniczego R-410A na R-32 (GWP 675)
  › Ograniczenie GWP dla klimatyzatorów przenośnych: 150
 • Brak ograniczenia na jednostki single split o ładunku ponad 3kg
 • Brak ograniczenia na systemy multi split/VRV
 • Stacjonarny sprzęt chłodniczy
  › Od roku 2020: zakaz stosowania czynników chłodniczych o GWP > 2500
  › Od roku 2022: Ograniczenie GWP równe 150 dla wielosprężarkowych centralnych systemów chłodniczych przeznaczonych do użytku komercyjnego o mocy chłodniczej 40 kW lub większej
  › Wyjątkiem są systemy kaskadowe, gdzie dla obiegu pierwotnego występuje ograniczenie wskaźnika GWP < 1500

Ograniczenia GWP na serwisowanie instalacji

 • Brak zakazu serwisowania dla sektora grzewczego
 • Brak zakazu serwisowania dla sektora klimatyzacji
 • Zakaz serwisowania dla wszystkich stacjonarnych urządzeń chłodniczych o ładunku czynnika chłodniczego > 40 TCO2 eq (np. System z R-404A 10 kg)
  › Używanie czynnika chłodniczego z recyklingu jest dozwolone do 2030-01-01
  › Użycie czynnika chłodniczego o niskim GWP w celu zastąpienia istniejącego czynnika chłodniczego (np. Daikin: użycie R-407H w celu zastąpienia R-404A)

Pobierz naszą ulotkę o regulacjach F-gazowych (English)

Powiązane artykuły

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?