Skip to main content
Jednostka kanałowa z wysokim ESP

FDA-A

ESP aż do 250 Pa, idealne rozwiązanie do dużych pomieszczeń
FDA-A

Cechy produktu

  • Wysoki spręż dyspozycyjny do 250 Pa ułatwia stosowanie rozległych sieci kanałów i krat
  • Połączenie z technologią R-32 Bluevolution zapewnia zmniejszenie Twojego oddziaływania na środowisko o 68% w porównaniu z produktami wykorzystującymi czynnik chłodniczy R-410A i dzięki wysokiej efektywności energetycznej prowadzi bezpośrednio do zmniejszenia zużycia energii i wymaga ładunku czynnika chłodniczego mniejszego aż do 16%
  • Możliwość zmiany sprężu dyspozycyjnego poprzez przewodowy sterownik pozwala na optymalizację ilości dostarczanego powietrza
  • Dyskretnie umieszczona w suficie: widoczne są tylko kraty ssania i tłoczenia
  • Do 26,4 kW w trybie grzania
  • Zunifikowana gama jednostek wewnętrznych, przystosowanych do czynnika chłodniczego R-32 and R-410A
  • Wbudowana pompa skroplin (625 mm) zwiększa elastyczność i szybkość instalacji (standard dla FDA125, opcja dla FDA200-250)
  • Standardowo dostarczany filtr po stronie ssawnej upraszcza instalację

Dokumentacja

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?