Skip to main content

Dla instalatorów

Dbając o naszych i Państwa klientów stworzyliśmy nowy program opieki serwisowej dla pomp ciepła Daikin Altherma, który gwarantuje wszystkim nabywcom usługę na najwyższym poziomie. Państwo jako Instalatorzy odpowiadają za właściwy montaż systemu grzewczego oraz zgłoszenie uruchomienia na podstawie właściwego formularza. Autoryzowane uruchomienie i opieka serwisowa jest w cenie zestawu urządzeń. Sprawdzanie systemu przed startem urządzenia oraz uruchomienie przez fabryczny serwis daje Państwu pewność, że system został prawidłowo zamontowany, a tym samym ogranicza ryzyko reklamacji, lub nieprawidłowej pracy systemu . W ten sposób zarówno Państwo jak i klient mogą być spokojni.

AUTORYZOWANE URUCHOMIENIE DAIKIN = 5 lat GWARANCJI NA POMPĘ CIEPŁA

Podstawowe zasady postępowania dla instalatorów pomp ciepła Daikin Altherma:

 1. Autoryzowane uruchomienie i opieka gwarancyjna Serwisu Fabrycznego jest w cenie zestawu urządzeń.
 2. Należy posiadać aktualny certyfikat ze szkolenia montażowego dla danego typu urządzenia.
 3. Do obowiązku firmy instalacyjnej należy między innymi prawidłowy montaż i zgłoszenie urządzenia do autoryzowanego uruchomienia.
 4. Do czasu spisania protokołu uruchomienia urządzenia przez Serwis Fabryczny za urządzenie jest odpowiedzialny instalator.
 5. Po autoryzowanym uruchomieniu opiekę nad urządzeniem przejmuje Serwis Fabryczny.
 6. W przypadku braku autoryzowanego uruchomienia obowiązuje standardowa gwarancja 36-miesięczna (3 lata) realizowana przez instalatora.
 7. Zgłoszenie awarii lub nieprawidłowej pracy użytkownik powinien dokonać pod nr infolinii 22 417 80 80 podanym na naklejce serwisowej.
 8. Dokładne omówienie Zasad Postępowania dla Instalatorów oraz Sposób Zgłaszania Uruchomienia dla Instalatorów znajduje się w dokumencie do pobrania poniżej.

Jak zgłosić urządzenie do autoryzowanego uruchomienia?

 1. Proszę wypełnić odpowiedni dla danego typu pompy ciepła formularz „Zgłoszenie uruchomienia” ze strony www.daikin.pl
 2. Formularz należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym instalacji, podpisać i przesłać. Jeżeli wypełnili Państwo formularz elektroniczny zostanie on automatycznie przesłany na adres altherma@daikin.pl.
 3. Po otrzymaniu wypełnionego formularza, z firmą instalacyjną skontaktuje się pracownik Serwisu Fabrycznego w celu umówienia terminu uruchomienia.
 4. Po uruchomieniu systemu zostanie sporządzony „Protokół Uruchomienia Daikin Altherma”, który będzie dostępny dla użytkownika na Portalu Stand By Me po rejestracji i zalogowaniu. Rejestracja na portalu możliwa przez rok od uruchomienia.

 

 

Przyjazd Serwisu Fabrycznego na uruchomienie oraz wszystkie późniejsze naprawy w okresie gwarancji 5-letniej są bezpłatne.

 

Formularz autoryzowanego uruchomienia

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?