Skip to main content

Dla użytkowników

Przyjazny, ciepły dom to podstawa. Aby zagwarantować bezawaryjne działanie urządzeń DAIKIN Altherma stworzyliśmy specjalny program serwisowy, gwarantujący profesjonalne uruchomienie instalacji z pompą ciepła Daikin Altherma. 

Podstawowe zasady postępowania dla użytkowników pomp ciepła Daikin Altherma:

1.       Prawidłowy montaż oraz zgłoszenie urządzeń do autoryzowanego uruchomienia jest realizowane przez firmę instalacyjną. Firma ta ponosi odpowiedzialność za urządzenia do czasu spisania protokołu uruchomienia.

2.       Po autoryzowanym uruchomieniu zostanie przekazana kopia  „Protokołu Uruchomienia Daikin Altherma” oraz klucz aktywacyjny strony StandByMe (w celu rejestracji urządzenia) na wskazany  adres e-mail.

3.       Po autoryzowanym uruchomieniu opiekę nad urządzeniem przejmuje Serwis Autoryzowany Daikin.

4.       Braku autoryzowanego uruchomienia powoduje utratę gwarancji.

5.       Zgłoszenie awarii lub nieprawidłowej pracy należy dokonać pod nr infolinii podanym na naklejce serwisowej lub w karcie gwarancyjnej.

6.       Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji (w ciągu pierwszego roku od daty uruchomienia urządzenia).

7.       Dla utrzymania gwarancji wymagane są odpłatne przeglądy gwarancyjne.

8.       Podczas użytkowania systemu należy korzystać z instrukcji obsługi, czyli tzw. „Przewodnika Odniesienia dla Użytkownika”. Dokument ten jest możliwy do pobrania na stronie https://www.daikin.pl/pl_pl/products.html po wyszukaniu modelu urządzenia.

9.       Dokładne omówienie Zasad Postępowania dla Użytkowników znajduje się w dokumencie do pobrania poniżej.

 

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?