Skip to main content

Efektywność energetyczna i przyjazność zakładu farmaceutycznego dla środowiska

Firma Daikin niedawno dostarczyła rozwiązanie technologiczne agregatu chłodniczego ze sprężarką śrubową, ze sterowaniem inwerterowym, z czynnikiem chłodniczym HFO do jednego z zakładów produkcyjnych dużej firmy farmaceutycznej w Wiedniu w Austrii.

Agregaty chłodnicze Daikin ze sprężarką śrubową, ze sterowaniem inwerterowym, zostały niedawno przetestowane fabrycznie przed ich wysłaniem do obiektu klienta w celu wymiany starych agregatów chłodniczych o wysokim współczynniku GWP.

Dostarczone produkty

2x EWAH-TZ

Całkowita wydajność chłodnicza: 580 kW

Informacje o produktach i projekcie

Projekt wymagał zastąpienia 15-letniego dużego agregatu chłodniczego typu split z czynnikiem chłodniczym R410A, ze zdalnymi skraplaczami chłodzonymi powietrzem. Ilość czynnika chłodniczego w starym agregacie chłodniczym była bardzo duża, a sprężarka tłokowa miała tylko 4 stopnie wydajności. Użytkownik końcowy zdecydował się zastąpić go urządzeniem o bardziej zaawansowanej technologii, dążąc do większej efektywności energetycznej i przyjazności dla środowiska.

Głównym czynnikiem, który skłonił konsultantów do wyboru rozwiązań Daikin ze sprężarką śrubową, ze sterowaniem inwerterowym, była możliwość zaoferowania dużej niezawodności sprężarki śrubowej, opracowanej przez firmę Daikin, w połączeniu z czynnikiem chłodniczym HFO, w pełni zaspokajając potrzeby danego obiektu.

Dowiedz się więcej tutaj o jednośrubowej sprężarce Daikin ze sterowaniem inwerterowym

„Projekt wymagał przyjaznej dla środowiska koncepcji HVAC. To dlatego zdecydowano zastosować agregaty chłodnicze z czynnikiem R-1234ze. Ten czynnik chłodniczy wyznacza nowy standard przyjaznych dla środowiska systemów chłodzenia. W rzeczywistości, przy 200-krotnie niższym współczynniku GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego) niż dla czynnika R-134A, jest to opcja znacznie bardziej ekologiczna, a w połączeniu z technologią jednośrubowej sprężarki Daikin może zapewniać znakomite poziomy efektywności energetycznej".

*Dowiedz się więcej tutaj o korzyściach stosowania czynnika chłodniczego R-1234z

Więcej informacji o wymaganiach tego projektu

Agregat chłodniczy będzie wykorzystywany do wytwarzania schłodzonej mieszaniny woda/glikol o temperaturze -8°C, która zapewni chłodzenie w procesach mikrobiologicznych.

Przeprowadzając analizę tej wymiany, użytkownik końcowy wykonał kilka pomiarów w rzeczywistych operacjach i stwierdził, że zapotrzebowanie na chłodzenie może wahać się w granicach od 70 kW do 570 kW.

Aby zmniejszyć ilość czynnika chłodniczego, firma Daikin zdecydowała się na zastosowanie agregatów chłodniczych serii TZ, chłodzonych powietrzem, ze sprężarką śrubową, ze sterowaniem inwerterowym, z czynnikiem HFO, o bardzo niskim współczynniku GWP i technologii inwerterowej, w celu dopasowania się do wahań wymaganej wydajności chłodniczej i uzyskania wyższej efektywności energetycznej przy częściowych obciążeniach.

Innym ważnych aspektem było zredukowanie hałasu. Projekt wymagał maksymalnej mocy akustycznej 81 dBA. To wymaganie zostało spełnione dzięki optymalizacji konfiguracji obniżenia głośności w serii TZ.

Powiązane artykuły

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?