Skip to main content

Rozszerzenie programu L∞P firmy Daikin na agregaty chłodnicze

Daikin Applied Europe rozszerzyła ostatnio program L∞P firmy Daikin na agregaty chłodnicze. Zaczynając od certyfikowanego odzyskanego czynnika chłodniczego R-134a dla agregatów chłodniczych ze sprężarką śrubową, nadszedł czas, aby ogłosić dalsze rozszerzenie programu również na odzyskany czynnik chłodniczy R-32.

W ten sposób firma Daikin jest jedynym producentem aktywnie promującym i dostarczającym zespoły z odzyskanymi czynnikami chłodniczymi, w szerokiej gamie urządzeń, od zespołów sprężarek śrubowych i spiralnych po sprężarki odśrodkowe.

Dostępność R-32

To właśnie większa dostępność R-32 na rynku w porównaniu z niszowymi opcjami alternatywnymi, takimi jak mieszanki, umożliwia odzyskiwanie/regenerację R-32. I rzeczywiście, odzysk jest realną opcją tylko w przypadku szeroko stosowanych i powszechnie dostępnych czynników chłodniczych. W istocie sam rynek uczynił R-32 standardem, gdyż według statystyk Eurovent liczba instalacji agregatów chłodniczych i pomp ciepła z R-32 jest 5 razy większa niż suma instalacji w technologii mieszanek Applied R-32. A jeśli wziąć pod uwagę również instalacje mieszkaniowe, to zasadność stosowania czynnika chłodniczego R-32 jest oczywista.

Możliwość odzyskania czynnika chłodniczego R-32 sprawia więc, że jest on wyborem zrównoważonym ekologicznie w takim samym stopniu, jak inne opcje, a nawet bardziej, ponieważ możliwość odzyskania czynnika R-32 eliminuje oddziaływanie jego utylizacji na środowisko.

Wykorzystanie przez Daikin odzyskanego R-32 w urządzeniach chłodniczych

Odzyskany czynnik chłodniczy R-32, podobnie jak odzyskany czynnik R-134A, jest wykorzystywany przez Daikin Applied Europe z zachowaniem zasady sieci energetycznej (tj. zasady przydziału).

Wyraźnym tego przykładem jest sposób, w jaki dostawcy energii zasilają sieć energetyczną, wykorzystując energię elektryczną pochodzącą z różnych źródeł (zielonych i nieekologicznych), a następnie wykorzystując zasadę alokacji, aby zadeklarować, że energia dostarczona w ramach konkretnego kontraktu jest energią zieloną. Jest to możliwe oczywiście tylko przy uwzględnieniu ogólnego bilansu źródeł energii.

Podobnie, Daikin Applied Europe stosuje mieszankę odzyskanego i świeżego czynnika chłodniczego do napełniania nowych agregatów chłodniczych. W wyniku takiego podejścia, poniższe gamy urządzeń wykorzystujących sprężarki spiralne zostały objęte programem L∞P firmy Daikin:

  • EWAT-B- agregaty chłodnicze chłodzone powietrzem,

  • EWYT-B- powietrzne pompy ciepła,

  • EWAT-CZ- agregaty chłodnicze chłodzone powietrzem ze sprężarkami spiralnymi ze sterowaniem inwerterowym firmy Daikin,

  • EWYT-CZ- powietrzne pompy ciepła ze sprężarkami spiralnymi ze sterowaniem inwerterowym firmy Daikin.

Odzyskany czynnik chłodniczy i proces odzysku

Wszystko zaczyna się od odzysku czynników chłodniczych (R-134a lub R-32) z budynków realizowanego przez sieć instalatorów. Następnie czynnik chłodniczy jest regenerowany, co oznacza przywrócenie jego pierwotnych właściwości i jakości, o czym wspomniano powyżej.

Odzysk czynnika chłodniczego określa się jako przetworzenie zużytych gazowych czynników chłodniczych w taki sposób, aby mogły odpowiadać specyfikacjom do ponownego użycia*. Usługi odzysku i regeneracji zostały zaprojektowane z myślą o zmniejszeniu oddziaływania czynników chłodniczych na środowisko, umożliwiając ponowne wykorzystanie istniejących czynników chłodniczych, co pozwala uniknąć konieczności produkcji nowych, świeżych czynników chłodniczych*.

Zregenerowany czynnik chłodniczy to po prostu gazowy czynnik chłodniczy odzyskany i ponownie przetworzony, aby mógł zapewnić i dorównać wydajności i jakości pierwotnej substancji. Ten aspekt zapewniają procedury dostawcy Daikin i odpowiednie testowanie dostawy, która spełnia wymagania AHRI700 (czystość>99,5%), a następnie jest certyfikowana jako równie dobra jak świeży czynnik chłodniczy.

Podejście firmy Daikin do gospodarki o obiegu zamkniętym

Program L∞P firmy Daikin ma na celu stworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie czynników chłodniczych, wspieranie polityki środowiskowej Daikin Industries do roku 2050 oraz uniknięcie, każdego roku, produkcji świeżych czynników chłodniczych, w tym R-134a, R-410A i R-32 w ilości ponad 400 000 kg rocznie.

Inicjatywa ta jest jednym z wielu kroków, jakie podejmuje firma Daikin, aby promować branżę HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja) jako bardziej zrównoważoną środowiskowo.

Daikin Applied Europe, europejska centrala zajmująca się rozwojem i produkcją urządzeń technologii HVAC, podjęła starania o zabezpieczenie dostaw zregenerowanego czynnika chłodniczego R-134a i R-32. Dzięki temu produkty Daikin Applied R-134a i R-32 mogły stać się częścią programu L∞P, podobnie jak urządzenia VRV wykorzystujące R-410A, które były jednymi z pierwszych produktów objętych tym programem.

Powiązane artykuły

Znajdź więcej informacji

Dystrybutor w okolicy

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź więcej informacji

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?